Wettelijke bepalingen

Gesloten tijd en aassoorten

Gesloten tijd aassoorten

In het tijdvak van 1 april tot en met de laatste zaterdag van mei
is het verboden te vissen met: slachtproducten, dood visje, alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2.5 cm

Gesloten tijd vissoorten

Baars; 1 april tot en met de laatste zaterdag van mei
Snoek; 1 maart tot en met de laatste zaterdag van mei
Snoekbaars 1 april tot en met de laatste zaterdag van mei

Met ingang van 1 januari 2009 is het verboden aal in het bezit te hebben.