Organisatie

HSV Obdam en Omstreken is een vereniging met 1591 leden waarvan 160 jeugdleden.

Het bestuur telt 4 bestuursleden en heeft een aparte jeugd en wedstrijd commissie.


Dagelijks bestuur

HSV “Obdam en Omstreken”
Opgericht: 7 juli 1959 te Obdam
Kon. Goedgekeurd: 20 november 1959
K.v.K.-nummer: V 40624399
Rekeningnummer: NL80 RABO 0138 0027 46
E-Mail: hsvobdam@ziggo.nl


Voorzitter Ad Pelt
voorzitter@hsv-obdam.nl

Secretaris Gerry Ursem
secretaris@hsv-obdam.nl

Penningmeester René Laan
penningmeester@hsv-obdam.nl


Notulen Jaarvergadering 2022

Jaarverslag 2021

Notulen Jaarvergadering 2020

Notulen Jaarvergadering 2019

Notulen Jaarvergadering 2018

Notulen Jaarvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering 2016

Notulen Jaarvergadering 2015