Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020 – 2021.

Beste leden.

Op 1 januari 2020 telde de vereniging1518 leden, waarvan 175 jeugdleden.

Op 31 december 2020 hadden we 1626 leden, waarvan 168 jeugdleden.

Op 31 december 2021 hadden we 1591 leden , waarvan 160 jeugdleden.

Het bestuur heeft in het jaar 2020 2 maal een bestuursvergadering gehad, en in 2021 3 maal.

Op 21 februari 2020 hielden we onze jaarvergadering met de uitreiking van de prijzen, en de bedankjes.

Hier was aftredend en wel herkiesbaar Gerry Ursem (secretaris ).

Het volledige verslag is te lezen op onze website.

Na de jaarvergadering was er weerbingo onder leiding van Sjaak Blom.

Ad had de wedstrijd kalender weer klaar en deze is doorgestuurd naar de dorpsbladen, helaas konden er in 2020 maar een paar wedstrijden worden gevist, en ook in 2021 zijn er meerdere wedstrijden niet doorgegaan.

Het bestuur had al besloten om geen inschrijfgeld te vragen voor de wedstrijden.

De kascontrolecommissie heeft op 25 juni 2021 ook weer het nodige werk verricht maar helaas ging de jaarvergadering in 2021 niet door ivm de corona maatregelen.

Hier waren Ad Pelt voorzitter en Peter Slikker  jeugdvoorzitter aftredend en wel herkiesbaar . Beiden gaan ook weer 3 jaar door.

Ook dit jaar heeft de kascontrole commissie op 21 februari de kas gecontroleerd.

Rene heeft samen met Gerry  in 2020  aan de ALV van Mid West Nederland, online  deelgenomen.

Alleen het stemmen ging niet helemaal makkelijk, maar voor de rest was het een prima vergadering.

De verenigingsprinter doet het weer, dit kwam door niet originele inkt patronen.

Gerry heeft de 3 steigers in de gemeente Opmeer aangepast zodat je er gemakkelijker met je hengel door kan.

Ook is er besloten dat we de jeugdwedstrijd niet meer op een zaterdag gaan organiseren. We willen dit gewoon op een vrijdag avond doen, net zoals Peter de andere wedstrijdjes organiseert.

Doordat de kosten nu veel lager zijn wordt er geen beroep meer gedaan op de sponsoren.

We hadden ons nog opgegeven voor de sponsor actie bij Deen voor de laatste keer maar helaas zaten we er niet bij.

In oktober zijn we met de wedstrijd vissers weer een dagje naar Toms Creek geweest, dit was weer een geslaagde en gezellige dag.

Rene heeft van een aantal overleden leden visspullen gekregen, hier zaten nog leuke prijsjes bij voor de wedstrijden of voor de jeugd.

Afgelopen jaar konden we dan toch eindelijk de kopers van de veiling kavel uitnodigen.

We begonnen weer met koffie en gevulde koek.

We hebben weer gevist in de ringvaart bij Aurora, daarna bij Peter in de tuin palingroken en natuurlijk een paar opgegeten.

Alles was weer keurig geregeld en de kopers en paar bestuursleden gingen weer voldaan naar huis.

De wedstrijden zijn ondertussen al weer lekker bezig alleen de vangsten met snoeken zij heel erg wisselend.

Gerry heeft afgelopen jaar zijn diploma vismeester nog gehaald en gaat de aankomende jaren verschillende cursussen geven op scholen.

Ook stond er een leuk verslag hierover in het visblad.

Dit jaar zijn we benaderd door Sportvisserij Midwest Nederland voor het uitzetten van karpers.

Dit heeft ondertussen ook al plaats gevonden, en  Ad en Rene hebben hierbij assistentie verleend en zo zwemmen er weer een paar mooie karpers in ons viswater.

Ik dank alle leden en bestuursleden voor de prettige samenwerking en inzet van het afgelopen jaar.

                                                         Secr.  Gerry Ursem.