Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijden worden georganiseerd door de HSV Obdam en omstreken t..b.v.
  de leden van de vereniging.
 2. Iedere deelnemer vist voor het nummer dat hem/haar door loting is
  toegewezen. Bij baarswedstrijden wordt gevist tussen de nummers en wel
  van laag naar hoog. Dus nummer 8 vist tussen paaltje 8 en paaltje 9.
 3. Voeren in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk op de
  wedstrijdkalender vermeld.
 4. Iedere deelnemer dient gebruik te maken van een groot leefnet of een grote
  plastic emmer van tenminste 15 liter, om de gevangen vis in te bewaren.
 5. Het gebruik van een stalen leefnet is verboden.
 6. Alle vis wordt direct na meting teruggezet. Bij het meten van de vis worden
  gedeelten van cm naar beneden afgerond.
 7. De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van de wedstrijd. Door zonder
  kennisgeving afwezig te zijn bij de prijsuitreiking vervalt de gewonnen prijs.
  Op verzoek, of bij afspraak met de wedstrijdcommissie mag een ander de
  gewonnen prijs in ontvangst nemen.
 8. Het is wedstrijdvissers toegestaan om tijdens de wedstrijd max 10 opgetuigde
  hengels/toppen aan de waterkant in zijn bezit te hebben.
 9. Voeren mag pas na het aanvangssignaal.
 10. Bij wisseling naar een volgende stek gaan alle deelnemers tegelijk weg.
 11. Voerwedstrijden worden in de Ringvaart gevist, als dit door omstandigheden niet
  mogelijk is wordt het een vaste stok wedstrijd. (e.e.a. ter beoordeling van de
  wedstrijdcommissie)
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie of de
  aanwezige bestuursleden.
 13. Elke poging tot bedrog of misleiding en elk aanstootgevend gedrag leidt tot
  onherroepelijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd en aan de
  nog te organiseren wedstrijden voor het lopende seizoen.
 14. De wedstrijdcommissie beslist in bovengenoemde zaken. Tegen deze beslissing is
  slechts schriftelijk beroep mogelijk bij het bestuur van de vereniging, mits
  ingediend binnen 24 uur na de wedstrijd.
 15. De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid vóór, tijdens of na de wedstrijd de
  vergunningen te controleren. Zij hebben tevens het recht controle uit te oefenen op
  het gebruikte vistuig, aas, leefnet en andere in gebruik zijnde hengelattributen.
 16. Indien een snoek-snoekbaars wedstrijd door weersomstandigheden niet door kan gaan schuift deze automatisch naar een week later.
 17. HSV Obdam adviseert en stimuleert te allen tijde het gebruik van een onthaakmat bij de snoekwedstrijden.
 18. HSV Obdam adviseert om de zogenaamde takel (dubbele dreggen) niet te gebruiken en tevens de weerhaken van de dreg plat te knijpen i.v.m. het makkelijker onthaken en de kans om de vis te beschadigen te minimaliseren!

Als u door omstandigheden iets verlaat bent en het NS_ parkeerterrein leeg aantreft kunt u even
bellen met één van de mobiele nummers om na te gaan waar er gevist wordt.

Diversen bij de wedstrijden.

• Voerwedstrijden en vaste stok wedstrijden:
Afstand tussen de paaltjes bij voerwedstrijden 20 m. en bij vaste stok wedstrijden 15 m.
• Vaste stok wedstrijden: een vaste hengel
• Voerwedstrijden: hengelkeuze vrij,
Elk aas toegestaan, uitgezonderd muggenlarven, gekleurde maden en kunstaas.
De hengel voorzien van één haak.
Alle soorten witvis wordt geteld behalve paling .
• Baars wedstrijden: afstand tussen de paaltjes 8 m. één vaste hengel voorzien van één haak voorzien van worm of made, kunstaas en aas imitaties niet toegestaan.We vissen 5 stekken van 30 minuten.
• Snoek/snoekbaars wedstrijden:
Twee hengels, voorzien van dood aas of kunstaas. Levend aas is wettelijk verboden
• Wormwedstrijden:
Aas uitsluitend worm, alle soorten vis worden geteld.
• Voor alle wedstrijden geldt dat men andere vissers niet mag hinderen. (e.e.a. ter beoordeling van de wedstrijdcommissie)

Gedurende gesloten seizoen telt roofvis niet bij de voer en vaste stok wedstrijden.

 Puntentelling bij de wedstrijden.

• Witvis, karper, zeelt en baars: vanaf 15 cm. (maat) 1 punt per cm. Ondermaatse 3 punten per stuk.

• Snoek: vanaf 45 cm (maat) 1 punt per cm. Ondermaatse 25 punten per stuk.

• Snoekbaars: vanaf 42 cm. (maat) 1 punt per cm. Ondermaatse 25 punten per stuk.